En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

Bana Çobanlık Eden Tanrı

Karmaşık Yürekler 6 - Bana Çobanlık Eden Tanrı

Pazar, Aralık 2, 2012
Vaaz Serisi: 
Seri Numarası: 
6
Kutsal Kitap'taki Referansı: 

 

Yakub’un hikayesi her birimizin hikayesidir. Tanrı, sevdiği çocuklarına nasıl çobanlık ediyor?

1. Doğmadan önce Tanrı seni seçti. Rom 9.11.

2. Bu kurtuluş bir tohuma benziyor. Yak 1.21

3. Tanrı bizi Mesih’te bereketler. Yakup, Esav’ın kıllığında bereketlendi. Mesih’te, Baba’ya kabul

edilecek hale kavuştuk.

4. Daha kaybolmuşken İsa Mesih Tanrı ile bizim aramıda bir merdivenler, bir köprü oldu. Yuh 1.51

5. Tanrı için iyi karakter olmazsa olmaz.

6. Tanrı seninle güreşiyor. İradeni kırana kadar, pes edene kadar devam edecek.

7. Tanrı bizi eve getiriyor. Bu hayatta bu eve dönüş kısmen gerçekleşecektir, ama tam olarak isa

Mesih’in ikinci gelişinde yerine gelecektir.

Bu hikayenin karakterlerinden kime daha çok benziyorsun? Hepimiz farklı farklı durumlardayız...

1. Esav gibi misin? (İbr 12.16,17) Esav benliğin arzularını temsil eder. Cinsel günah. Pornografiye

bağımlılık. Tembellik. Açgözlülük. Öfke. Tövbe edin, özgürlük dileyin, ve Kutsal Ruh üzerinize

inecek.

2. Rebekka gibi misin? Hırçın. Bu şehirde oturmak istemiyorsun. Tanrı seni hayal kırıklığına uğrattığı

için O’nu suçluyorsun. Göklerdeki Baban seni seviyor. Seni teselli etmek istiyor bugün. Seni

yumuşatmak istiyor. Kulağına fısıldamak istiyor...

3. Çöldeki Yakup gibi misin? Korku içinde. Kaybolmuş. Rotasız. Yalnız. Tanrı sana görünmek isitiyor.

İzin ver ki sana yaklaşsın, sana lütfetsin, sana olan sevgisini göstersin.

4. Harran’daki Yakup gibi misin? Yakup Harran’dayken Tanrı’yı bekliyordu. Hayat işten,

çocuklarından, zor ilişkilerden ibaretti. Başında Lavan gibi bir adam var mı? Tanrı senin

karakterini geliştiriyor.

5. Lea gibi misin? Lea sıradan bir kişiydi, sevilmemiş, yeteneksiz, sade. Kızkardeşi Rahel ise, güzeldi,

popülerdi, yetenekliydi, başarılıydı. Ne öğrendik? Dünya Rahelleri seviyor, ama Tanrı Leaları

seviyor (Yar 29.31) Lea’nın çocuklarından biri Yahuda idi. Yahuda’nın soyundan Kral Davut geldi.

Kral Davut’un soyundan Rabb’imiz İsa Mesih geldi. 1 Kor 1.27-28 Lea gibi hissediyor musun?

Tanrı beni neden kullansın ki? Benden daha armağanlı, daha karizmatik, daha Tanrı’sal insanlar

vardır!

Yaşam Grupları için Uygulama Soruları

1. Yakub’un hikayesinden Tanrı’nın çobanlığyla ilgili neler öğrendin?

2. Tanrı’yı bilmek ile Tanrı’yı tanımak arasında ne fark var?

3. Benliğe uymaktan özgür olabilir miyiz? Hayatından bir örneğin var mı?

4. Süregelen bir günahla mücadele ediyor musun?

5. Hayal kırıklığının üstesinden nasıl gelebiliriz?

6. Tanıdığınız kaybolmuş insanlar var mı? Onlar için dua edelim.

7. Lavan gibi zor bir kişi var mı hayatında? Tanrı bu kişi sayesinde sana neler öğretiyor sence?

8. ‘Sende gördüğüm armağanlar, yetenekler şunlardır’ diyerek birbirinizi teşvik edin. Hiç kimse

Lea gibi yeteneksiz değildir!

Bu Sayfayı PaylaşShare