En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

Tanrı Nasıl Hem Merhametli Hem De Adil Olabilir?

Tanrı'nın merhameti konusu kolayca istismar edilebilen bir konudur. 

Tanrı merhametli ise neden yeryüzündeki kötülüklere izin veriyor?

engel olmuyor mu?

olamıyor mu?

 

Hristiyan teolojisi çerçevesinde sorunuza şöyle yanıt verebilirim:

İnsan kötüdür. Her insan içindeki kötülük potansiyeli ile dünyaya gelir. 

Kötülük öğrenilen bir şey değildir. 

Evet bebekler melek gibidirler ancak büyüklerini istismar etme, kardeşini kıskanma, başkalarına zarar vermeye de eğilimlidirler. 

Bunları büyüklerinden öğrenmezler. Hiç bir ebeveyn çocuğuna bencilliği öğretmez. bunlar içten gelen duygulardır

İnsan, insan olma sürecinde bilinçli olarak kötülüğe eğilim göstermiş ve Tanrı'dan kopmuştur (ateist yazar dawkins bencilliğin genlerimizde kayıtlı olduğunu söylüyor.)

 

Tanrı ve kötülük bir araya gelemez. Hristiyan inanışına göre Tanrı kötülük yapmaz. O yalnızca iyidir.

Kötülük, ölüm, acı gibi olumsuzluklar Tanrı'dan uzaklaşmaktan kaynaklanır (sobadan uzaklaşırsanız üşürsünüz, ışıktan uzaklaşırsanız karanlıktasınız, yaşam verenden uzaklaşırsanız ölümlüsünüz.)

 

Peki Tanrı bunları düzeltemez mi?

Elbette düzeltebilir, yeryüzündeki kötülüğü sonlandırmak çok kolaydır. 

Mesela Tanrı insanı yok edebilir, böylelikle cinayetler, cinsel suçlar, savaşlar, küresel ısınma, kirlilik vs ortadan kalkar.

Ancak Tanrı merhametlidir ve hiçbir insan mahvolsun istemez.

 

Peki insanı yalnızca iyi şeyler yapan bireylere dönüştüremez mi?

elbette dönüştürebilir. Robotlar yalnızca kendilerinden istenilen şeyleri yapmaya porgramlanmıştır.

Fakat bu durumda özgür irade-bilinç diye bir şey olmaz.

 

Özgür iradesini kullanarak kendisine dönebilmesi için, Tanrımız insanoğluna kurtuluş yolunu göstermiştir:

 

Yunanna.3:16-21:

Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu`nu verdi. Öyle ki, O`na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlu`nu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya O`nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. O`na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı`nın biricik Oğlu`nun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını, Tanrı`ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir.”

Bu Sayfayı PaylaşShare