En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

Tanrı'nın Baba Yüreği

Kutsal Kitap'taki Referansı: 

 

Belki Tanrı’yı bir Baba olarak biliyorsun, fakat şimdiye kadar onun Babasevgisini, Babayüreğini hissettin mi, tanıdın mı?

İsa Mesih bize Yaradan’ı tanıtmak üzere geldi. Ve her sıfattan öte Tanrı’yı en çok ne olarak tarif etti? Baba. Fakat İsa Mesih Tanrı’nın bir baba olduğunu sürekli ileri sürdüğü halde, bunun kavranması zordur. Neden? İki sebepten dolayı, 1. Şeytanın hilesi. İblis Tanrı’ya olan güvenimizin altını kazıyor. Babamız hakkında yalanlar söylüyor – ‘Tanrı umursamaz, yaklaşılmaz, mesafeli, soğuk, sert, duyarsız’ mesela. 2. Kendi Babalarımız. ‘Baba’ duyunca aklımıza gelen bir anlam var. Ve o malesef her zaman olumlu değil.


 

Peki, Tanrı Nasıl bir Baba? Yaşamınız boyunca aramakta olduğunuz yegane babanızdır!

İsa’nın anlattığı en meşhur, en sevilen benzetmesi Tanrı’nın nasıl bir baba olduğunu açıklar.

Luka 15.11-20

Oğul mirasını istedi. Doğu kültüründe adeta ‘keşke ölü olsan’ dedi. Daha büyük bir saygısızlık yoktur. Asaletinin gereği babası ne yapmalıydı? Törelere göre oğlunu mirastan muhrum etmek zorunda kaldı. Ama bu Baba ne dedi? ‘Öyle istiyorsan, peki’, dedi.

Baba herhalde her gün oğlunu bekleyip duruyordu. Çünkü ‘daha uzaktayken’ onu gördü!

Günah aslında kurallar kırmak değil, Tanrı’nın yüreğini kırmak demektir. İsa bu hikayede Yüce Allah’ı, aşk hastası, kalbi kırık bir Baba olarak resmetti.

Aklı başına gelince, oğul eve dönüyor – tövbe! İnsanoğlu, hepimiz dahil, Tanrı’dan uzağız, sanki Tanrı yokmuş gibi yaşıyoruz, ve Babamıza dönmemiz gerekiyor.

Baba’nın tepkisi nedir? Oğlunu öpüyor. Kabul. Şartsız sevgi. Köylülerin gözlerinde zayıf olan Baba, oğlunu kabul edip bağışladı. Köylülerin küfürlerini oğlundan kendine doğru çevirdi.

Öyle bir Baba mümkün mü? Açıklayan, bize dönük, küsmeyen, dönenleri bekleyen, samimi, kamil Babamız.

Aynen öyle çarmıha gerilince oradan geçenler İsa’ya sövdüler. ‘Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor’ dediler. Zayif diye, utanca uğramış diye, lanetlenmiş diye hakaret ettiler. Halbuki Tanrı hikayedeki Baba gibi, çarmıhta bize koştu, öptü, kucağına aldı, bağışladı, kabul etti.


 

Yaşam Grupları için Sorular

  1. Baban hakkında en iyi şey neydi?


 

  1. Baban hakkında en zor şey neydi (paylaşmak istersen, tabii ki)?


 

  1. Hikayedeki Baba’nın gösterdiği kabulla ilgili ne düşünüyorsun?


 

  1. Hikaydeki delikanlı gibi Baba’nın evine şimdiye kadar döndün mü? Yani, tövbe ettin mi?


 

  1. Tanrı’nın Baba Yüreğini hissettin mi şuana kadar? Ne engeller olabilir?


 

  1. Birbiriniz için dua edin.


 

Bu Sayfayı PaylaşShare