En Son Vaazımız: İman zamanı

Pazar Ibadetimiz, Üsküdar kilisesi ve Bağdat Cd kilisesinde saat 14:00'de başlar. Bağdat Cd Kilisede, Perşembe, Ingilizce Kulübü için saat 18:30da Bağdat Cadde'ye gelin.

Ayrıntılar için telefonla bize iletin.

0 555 061 53 84 

Ağabey'inin giysilerini giymek

Kutsal Kitap'taki Referansı: 

 

Bu karmaşık ailede üç problem vardır.

1. İshak eşini dinlemedi

Tanrı Rebeka’yla konuştu – direkt Yakub’a değil. Dolayısıyla İshak Tanrı’nın isteğini kaçırmış oldu.

Unutmayalım – bu doğulu bir aile. Ataerkil bir toplum. Kutsal Kitab’a göre ailenin başı erkektir – halbuki erkek kadını hiçe saymamalı. (Hakimler 13.2-9, Luka 1.28, Mat 27.19)

Rab Tanrı kadını Adem için bir yardımcı olarak yarattı. Tanrı diyor ki – senin yardımına ihtiyacın var!

Ayrıca İshak Rebeka’yı bu karara dahil etmedi. Çadırın içine almadı. Beyler! Eşlerinizi büyük kararlardan dışlamayın. İki el bir elden üstündür.

Tabiiki Rebeka da haklı değildi. Kendisi de suçlu burada. Kocasına yalan söyletti. Kazıkladı. Ey kadınlar! Kocalarınızın otoritesinin altını kazmayın. Onu manipüle etmeyin. (1 Pet 3.1-2)

2. Plan yapmak yahut sabretmek

Bütün bu olay Rebeka’nın ve Yakub’un Tanrı’ya güvensizliklerinden dolayı gerçekleşti. Rab, Yakub’un başa çıkacağına söz verdi – bunu da gerçekleştirmeye kalktılar. Temel olan problem şudur ki, Tanrı vaadetti fakat ne Rebeka ne de Yakup O’na güvendi. Bu ailede bu süregelen bir günahtı. Ailesel bir ilet idi. Rebeka kendi yazgısını kendisi çizmek istedi.

3. Kardeş Kıskançlığı

Tanrı Yakub’u tercih etti, ve Esav onu kıskanıp kin besledi (27.41).

Bu kardeş-kardeş kıskançlığı Kutsal Kitapta çok yaygın. Biz de, bir kilise olarak, bundan sakınmalıyız. Hepimiz birbirimize bağımlıyız! Tanrı’nın başkalara verdiği lütuf armağanlarını taktir edin, ve onları teşvik edin. Tanrı’nın sana verdiği lütuf armağanlarını taktir edin, ve iyi bir kahya olarak armağanlarını geliştirin. Son günde Tanrı sana ‘neden Hakan Taştan değildin’ diye sormayak. Ama ‘neden sen sen değildin’ diye soracaktır. Tanrı’nın seni nasıl yarattığına göre seni kullanarak. (Ef 2.10). Sürekli keşke onun gibi olsam diye söylenmeyelim. Sen sensin hamdolsun! Hristiyan hayatı bir rekabet değildir. İshak’ın sadece bir bereketi vardı, ama bizim kamil Babamızın bütün çocuklarına özgü ve özel bereketleri vardır. Kardeşlerinin hayatındaki lütfunu fark etmek peygamberlik armağanının başlancıdır.

4. Kamil Baba, sevilen oğul

Müjdeye göre, üçlü birlik çadırın içinde Rab’bimiz İsa Mesih ile Babası Tanrı arasında mükemmel bir Baba-Oğul ilişkisi devam ediyor. İsa Babasına boyun eğerdi, onurlandırırdı, Babası Tanrı da onu severdi ve bereketlerdi, ondan hoşnuttu. İkisi de Tanrı, ikisi de kutsal, ikisi de ezeli ve ebedi.

Günahkar olduğumuz için çadırın dışında kalıyoruz ve Tanrı’nın kutsal olan huzuruna çıkamayız, yoksa Tanrı’nın günaha karşı olan şiddetli kutsal gazabına uğrarız. Girebilmek için özel bir kıyafeti giymemiz gerekiyor. Nuklear Santral’da çalışan adamların özel, koruyucu kiyafetler giydikleri gibi, biz de yanmayalım diye özel bir kiyafet giymemiz gerekiyor. Tanrı Bizi Mesih’in doğruluğuyla giydirir. Bizi Mesih’in kutsallığıyla, Tanrı’ya hoşnut eden olan günahsız yaşamıyla giydirir ki bizi Mesih’te bereketlesin (Gal 3.26-19).


 

Yaşam Grupları için Uygulama Sorular

  1. İshak’ın ailesinde sence en büyük problem neydi? Biz de kendi ailelerimizde aynı problemden nasıl uzak durabiliriz?

  2. Beyler! Evliliklerinizde eşlerinizi dinler misiniz? Kadınlar! Kocalarınıza bağımlı olarak davranır mısınız?

  3. Hristiyan bir evlilik kültürdeki evlilikten ne açıdan farklı?

  4. Tanrı’dan bir cevabı bekliyor musun? Senin için Tanrı’yı sabırla beklemek kolay mı zor mu?

  5. Kendi çaremizi bulmakla ne sorunları yaşabiliriz?

  6. Kilisede kıskançlıktan nasıl sakınabiliriz?

  7. Grup’taki kardeşlerinin ruhsal armağanları taktir edin ve teşvik edin.

  8. Mesih’te olmak ne demek? Tanrı’ya yaklaştığında kabul edileceğinden emin olabilir misin?

Bu Sayfayı PaylaşShare